Vi använder oss av cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse, genom att fortsätta att använda sidan antar vi att du godtar det.
Jag förstår

Tillskottsvatten

Vår tjänst för tillskottsvatten vänder sig till VA-bolag som vill jobba aktivt för att hitta tillskottsvattenkällor. Ett mätprojekt tar ca 2 månader och beroende på omfattning används 100-200 sensorer. Kunden placerar ut sensorer i rörnätet, med ett avstånd på ungefär 60m, beroende hur många brunnar som finns tillängliga och på vilka avstånde de är placerade. För att en korrekt analys ska kunna göras krävs det tillräckligt med varierande väderlek vilket påverkar mätprojektets längd. När analysen är klar genereras en karta av mätområdet där rörsträckor färgas efter hur utsatta för nederbördspåverkan de är.